Spill klarinett

Ordinær pris229,00 kr
/
Mva inkludert

"Til læreren

Spill klarinett er en nybegynnerbok som er beregnet på undervisning i kulturskoler og skolekorps, enten i grupper eller på enetimer. Melodivalget er sentralt da det er en viktig faktor for motivasjonen. Å føle mestring og utvikle god og stabil spilleteknikk, er også viktig. Boken er et hjelpemiddel, men progresjonen hos den enkelte elev avgjør om det skal suppleres med tilleggsstoff i en eller annen retning.


Boka inneholder tips om blåsing, spilleteknikk, teori, gehør, improvisasjon og om å uttrykke seg musikalsk. Videre er to sider satt av til enkel arrangering. Målet er å inspirere til og prøve dette selv. Bak i boka er det daglige øvelser, gode tips om instrumentet og en greptabell.


Samspill:

De fleste melodiene i denne boken har besifring (transponert). Noen har også en lærerstemme. I tillegg finnes det en separat pianobok. Denne pianoboken inneholder fullstendige pianoarrangementer beregnet på barn, og kan fint brukes som samspill på konserter.

Ikke- piano-spillende lærere kan også prøve seg. Enkelte sanger er også spilt inn på den vedlagte cd-en.


Spilldel:

Bak i boken er det en spilldel med noe mer utfordrende melodier. Her må læreren godkjenne hvert nivå og målet er at dette skal gi ekstra motivasjon.


Musikkformidling

Ønsker å inspirere både til musikalsk uttrykk og til å lage konserter. Det er markert med blå og lilla skrift.

Bak i boken er det et brettspill som handler om musikalske uttrykk.


Skoledel:

Deretter følger det en skoledel med melodier knyttet til fag i skolen. Målet er at elevene kan få brukt instrumentet i skoletiden. Melodiene i denne delen har samme toneart i alle bøker slik at alle kan spille sammen.


Teori og arrangering:

Etter en kort oppsummering av teori, følger det to sider til enkel arrangering.


Korpsdel:

Det er tatt med tre samspillstykker som vil matche de andre bøkene i serien.

Dermed kan de brukes i junior/aspirantkorpset.


Vedlikehold og leksebok

Til slutt er det noen nyttige tips om stell og vedlikehold av instrumentet, og helt på siste side en leksebok.


Lykke til med arbeidet.

Rita Kvalnes og Elisabeth Vannebo


Nylig vist